วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การทำหมวกกล่องนมอุปกรณ์ที่ใช้ทำหมวกกล่องนม
1. กรรไกร
2. เข็มหรือกิ๊บติดผมสีดำ
3. ไหมพรมสีต่างๆ
4. ที่เจาะกระดาษ (ตุ๊ดตู่)
5. ดินสอหรือปากกา
6. แบบหรือแพทเทิร์นของหมวกชนิดต่าง ๆ ซึ่งแพทเทิร์นเป็นหัวใจสำคัญของการทำหมวก หากวาดเองไม่เป็น ก็ให้แกะแบบจากหมวกจริงทีละชิ้น แล้วนำมาวางทาบลงวาดแบบ แล้วต่อ ๆ ไปก็จะออกแบบได้เอง
วิธีทำหมวกกล่องนม
  • เริ่มจากนำกล่องนมมาแกะออกให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ล้างน้ำให้สะอาดอย่าให้มีกลิ่นนมติดอยู่แล้วนำไปผึ่งลมให้แห้ง
  • ใช้แบบหรือแพทเทิร์นของหมวกวางทับลงไป ใช้ดินสอหรือ ปากกาวาดภาพตามแบบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของหมวกลงบนกล่องนม
การสร้างแบบ นั้นจะมี 2 ส่วน คือ ตัวหมวกและปีกหมวก สำหรับบังแดด
  • สำหรับตัวหมวกนั้นจะมีลักษณะเป็น รูปสามเหลี่ยมคล้าย ๆ หน้าเตารีด ก่อนที่จะสร้างแบบต้องกะขนาดของหัวด้วย เพราะจะได้กะขนาดกว้างยาวได้ถูก ยกตัวอย่างเช่น กว้างประมาณ 3.5 นิ้ว ยาวประมาณ 6.5 นิ้ว
  • ส่วนของปีกหมวกเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดกว้างยาวพอ ๆ กัน แต่จะต้องตัดให้มีส่วนโค้งเว้าเพื่อที่สามารถประกอบเข้ากับตัวหมวกได้อย่าง เหมาะเจาะ การสร้างแบบที่ดี ก็จะนำไปสู่หมวกที่สวยงามอย่างลงตัว
  • เมื่อวาดแบบและตัดแบบออกมาตามที่ต้องการแล้ว เราจะมาถึง การเพาะจุด เพื่อเจาะรู การเพาะจุดนั้น ให้เพาะจุดบริเวณริมขอบของตัวแบบลึกเข้าไปไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร และเพาะจุดให้รอบแบบโดยกะระยะห่างแต่ละจุดให้พอดี ๆ ไม่ชิดกันหรือห่างกันจนเกินไป โดยเพาะจุดในส่วนยาวของตัวแบบไม่เกิน 25 จุด และส่วนกว้างไม่เกิน 13 จุด จากนั้นนำไปเจาะรูด้วยที่เจาะกระดาษ(ตุ๊ดตู่)จนครบ
  • เมื่อเราได้ตัวแบบข้างต้นแล้ว เราก็นำต้นแบบนั้นไปทาบกับกล่องนมชิ้นอื่น ๆ โดยที่ หมวกแก๊ป 1 ใบ ต้องใช้ส่วนประกอบตัวหมวก 6 ชิ้น และส่วนปีกหมวกอีก 2 ชิ้น โดยเน้นว่าส่วนประกอบแต่ละชิ้นนั้นต้องมีขนาดเท่ากันหมด ทั้งตัวแบบหรือรูที่เจาะลงไป
วีธีเย็บหมวกกล่องนม
  • เริ่มจากนำชิ้นส่วนมาต่อกันในแนวตั้ง ร้อยด้ายไหมพรมกับเข็มหรือกิ๊บหนีบผมแล้วเริ่มเย็บจากฐานล่างของชิ้นส่วน ทั้งสองให้ติดกันจากนั้นจึงค่อยเย็บให้ติดกันไปจนสุด โดยจะเย็บด้ายไหมพรมไขว้ไปมาระหว่างรูเป็นรูปกากบาท หรืออาจจะเย็บทแยงไปแนวใดแนวหนึ่งก่อนแล้วค่อยเย็บอีกแนวหนึ่งก็ได้แต่ก็ ต้องเป็นรูปกากบาท และไหมที่ใช้เย็บนั้นต้องเป็นเส้นคู่เพื่อความหนาแน่น คงทนถาวร
  • จากนั้นค่อย ๆ เย็บเชื่อมต่อชิ้นส่วนอื่นๆทีละชิ้นจนเป็นรูปวงกลม นำส่วนปีกหมวกอีก 2 ชิ้นมาเย็บประกบกันเพื่อความแข็งแรง โดยเย็บเฉพาะส่วนด้านโค้งเท่านั้นแล้วต่อกับตัวหมวกด้านใดด้านหนึ่งแล้วเย็บ อีกครั้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
  • การเย็บนั้นให้เอาส่วนที่เป็นพื้นสีเงินไว้ด้านใน ส่วนที่เป็นลวดลายของกล่องไว้ด้านนอก หรือหากเกรงว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้าให้คนอื่น ก็สามารถเอาส่วนที่เป็นพื้นเงินไว้ด้านนอกก็ได้ก็จะได้หมวกที่มีสีสันเก๋ไก๋ ไปอีกแบบ